Välkommen

Peter Olevik Dunder

Leda sessioner med simultantolkning från finska och isländska och ett vaket öra för för danska med färöisk brytning.
Första spadtag för miljardprojektet Haningeterrassen - stadsutveckling av centrala Handen från förort till tät blandstad.

Hej! Roligt att du hittat hit. Google is your friend, för antalet visitkort jag delar ut är numera få. Btw, för att prata Google; Don´t be evil. Det ställer jag upp på. Jag tror vi kommer längre om vi välvilligt försöker tolka och förstå varandra. Längst ner på sidan är länkat till mina konton i sociala media. Jag för gärna resonemang där, i det offentliga samtalet på debattplats och även på seminarier kan vi komma i samspråk. Jag tror på att föra dialoger och att vi tillsammans blir klokare. Jag brinner för ständiga förbättringar vilket jag uppfattar som något djupt mänskligt, och jag tror att lagarbete är svårslaget utan att det fråntar oss vårt enskilda ansvar.


Alla kan bidra till en bättre morgondag. Alla har vi också i mitt tycke en skyldighet att agera. Och ditt och mitt agerande spelar roll, i det stora eller lilla. Så var med och påverka/förbättra! Både enskilt och tillsammans med andra.


Genom åren har jag haft många förtroendeuppdrag, ibland för att jag visat framfötterna och ibland för att något ställt frågan till mig. Du kan också kliva fram i någon förening där du är med, eller som står dig nära, och du kan välja att gå med i eller vara med och starta en verksamhet. Föreningsfriheten är grundlagsskyddad i Sverige och frivilliga sammanslutningar formar mycket av vårt samhälle. Det går att göra mycket på egen hand, sen går det att göra ännu mer tillsammans med andra, och det kan vara både roligt och bidra till annat gott.

 

Som förtroendevald är det viktigt att hela tiden få reaktioner på hur saker och ting fungerar – och hur de inte fungerar – och hur saker kan göras bättre. Min uppmaning till alla är att engagera sig. Den är också: Möt dina förtroendevalda med vänlighet och gör det även om de har en annan åsikt än du har. Målet att förändra och förbättra delar ni förmodligen! Och människor är lättare att nå om de möter en motpart som ser dem som den medmänniska de är.


1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.


Citatet är från regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar. Ett valår kretsar mycket kring valdagen då vi alla kan utkräva ansvar och välja våra representanter till parlament, riksdag, region och kommun. Det är en viktig dag, men det är inte det enda dagen att påverka. Förbättringar kan göras i praktisk handling, genom att bilda opinion eller genom ett påverkansarbete (så kallad lobbying) för utverka politiska beslut. Sedan är vi 100 000-tals ideella, offentlig- och privatanställda som verkställer och leverar välfärdstjänster och annat som beslutats.


Styrning och ledning av detta är vad som fångat mitt intresse de senaste åren. Statskonst med politik, ideologier, -ismer och viljor är viktigt men bara en del, den andra menar jag är good governance eller konsten att resurseffektivt omsätta idéer i praktisk handling och den talas det mindre om trots dess uppenbart avgörande effekt för vad vi får ut av tillgängliga resurser. Det gäller hela kedjan från ledet politisk beslutsprocess, tjänstemannaledet att omsätta besluten i arbete samt kvaliteten på vad som utförs längst ut på linan. Kort och gott, hur att hushålla med offentliga medel och hur att åstadkomma det bästa vi förmår. Till detta, ständiga förbättringar. Högtravande? Jo, men ingalunda oväsentligt.


Samhällsutvecklig är ett maraton och stundtals en sprint, men en ständig rörelse som vi alla kan påverka. Var med och gör det. Vi ses där ute, allt gott!

Länkar till Peter i sociala medier