Välkommen

Vill du som jag ständigt arbeta med förbättringar? Kom med. Vi behöver inte vänta, mycket kan göras i vardagen.

 

Alla kan bidra till en bättre morgondag. Alla har vi också, i mitt tycke, en skyldighet att agera. Och ditt och mitt agerande spelar roll, i det stora eller lilla. Här lägger jag ut texten något kring det. Kortversionen är: Gör! Var med och påverka/förbättra.

 

Genom åren har jag haft många förtroendeuppdrag, ibland för att jag visat framfötterna och ibland för att något ställt frågan till mig. Du kan också kliva fram i någon förening där du är med, eller som står dig nära, och du kan välja att gå med i eller vara med och starta en verksamhet. Föreningsfriheten är grundlagsskyddad i Sverige och frivilliga sammanslutningar formar mycket av vårt samhälle. Det går att göra mycket på egen hand, sen går det att göra ännu mer tillsammans med andra, och det kan vara både roligt och bidra till annat gott.

 

Som förtroendevald är det viktigt att hela tiden få reaktioner på hur saker och ting fungerar – och hur de inte fungerar – och hur saker kan göras bättre. Min uppmaning till alla är att engagera sig. Den är också: Möt dina förtroendevalda med vänlighet och gör det även om de har en annan åsikt än du har. Målet att förändra och förbättra delar ni förmodligen! Och människor är lättare att nå om de möter en motpart som ser dem som den medmänniska de är.

 

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

 

Citatet är från regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar. Ett valår som detta kretsar en del kring valdagen (2018-09-09) då vi alla kan utkräva ansvar och välja våra representanter till riksdag, landsting/region och kommun. Det är en viktig dag, men det är inte det enda dagen att påverka. Förbättringar kan göras i praktisk handling, genom att bilda opinion eller genom ett påverkansarbete (så kallad lobbying) för utverka poltiska beslut. Sedan är det ideella verksamheter och 100 000-tals offentlig- och privatanställda som verkställer och leverar välfärdstjänster, myndighetsutövning och annat som beslutats. Styrning och ledning av detta är vad som fångat mitt intresse de senaste åren. Ideologier, -ismer och viljor är en komponent, den andra menar jag är omsättningen av detta i praktisk handling och den talas det mindre om men den är avgörande för vilken effekt vi får ut av tillgängliga resurser. Både i ledet politisk beslutsprocess, i tjänstemannaledet att omsätta besluten i arbete samt kvaliteten på vad som längst ut på linan utförts. Kort och gott, hur att hushålla med offentliga medel och hur att åstadkomma det bästa vi förmår.

 

Samhällsutvecklig är ett maraton och stundtals en sprint, men en ständig rörelse som vi alla kan påverka. Var med och gör det. Vi ses där ute, allt gott!

Länkar till Peter i sociala medier