Välkommen

Vill du som jag ständigt arbeta med förbättringar? Kom med. Vi behöver inte vänta, mycket kan göras i vardagen.

 

Alla kan bidra till en bättre morgondag. Alla har vi också, i mitt tycke, en skyldighet att agera och ditt och mitt agerande spelar roll i det stora eller lilla.

 

I föreningar har jag genom åren haft många förtroendeuppdrag och för Haninge har jag varit folkvald och även kommunalråd. Du kan också kliva fram i någon förening där du är med, eller som står dig nära, och du kan välja att gå med i eller vara med och starta ett parti. Föreningsfriheten är grundlagsskyddad i Sverige och frivilliga sammanslutningar formar mycket av vårt samhälle.

 

Som förtroendevald är det viktigt att hela tiden få reaktioner på hur saker och ting fungerar – och hur de inte fungerar – och hur saker kan göras bättre. Möt dina förtroendevalda med vänlighet och gör det även om de har en annan åsikt än du har. Målet att förändra och förbättra delar ni förmodligen! Och människor är lättare att nå om de möter en motpart som ser dem. Politiskt görs förbättringar genom att bilda opinion, genom att påverka politiska beslut eller att fatta poltiska beslut. Sen är det ideella verksamheter och 100 000-tals offentlig- och privatanställda som verkställer och leverar välfärdstjänster.

 

Samhällsutvecklig är ett maraton och stundtals en sprint, men en ständig rörelse som vi alla kan påverka.

 

 

Några i mitt tycke centrala frågor

 

 

1

 

INDIVIDENS FRIHET ÄR MÅLET

Fria människor är bättre än politiker på att skapa välstånd, därför marknadsekonomi. Men individens frihet är mer än så! Det är tankefrihet, friheten att själv bilda opinion och att påverka såväl sitt eget liv som våra gemensamma angelägenheter. Individens frihet är också beroende av att den politiska makten utövas under lagarna. Det slår jag vakt om.

 

 

2

 

FÖRSVAR FÖR DEMOKRATIN

Det är mindre än 100 år alla myndiga fick rätt att rösta i Sverige. Demokrati förutsätter för att fungera att vi medborgare vill engagera oss. Det kräver också en rättsstat och ett försvar. Detta för att skyddar oss inom riket så att svenska folkets vilja, uttryckt genom Sveriges riksdag, är vad som råder. Läs min text på Newsmill och var också med genom att föra debatten i sociala media.

 

 

3

 

GEMENSAM INFRASTRUKTUR

Cykelleder, väg- och järnvägsnät, flygplatser, hamnar och farleder (sjövägar) är ett gemensamt åtagande och staten bör, enligt min mening, ta ett större samlat ansvar. Finansiering däremot kan med fördel kombinera både skatter och avgifter. Läs min text i Dagens Samhälle 2013-02-20 för mer om finansiering

Peter i sociala medier

073-642 77 67

peter@olevikdunder.se